Zett

grafika na twitch.tv

Logo

Původní logo

Obr. 1

Moje návrhy/varianty loga

Zett1 (2)
Zett2 (2)

Varianty loga

wolf png_1
z png_1
zett font
zett font 2
wolf 2

Blueprint loga

BP 2
BP

Oba finální návrhy

wolf png_1
z png_1

Font
(Adobe font)

Font

Barevná paleta

Rudá

CMYK: 0 89 77 0
RGB: 231 53 54
HEX: #E73536

Bílá

CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255
HEX: #FFFFFF

Informační panely kanálu (chanel banners)

Banner - about me
Banner - rules
Banner - social networks
Banner - faq
Banner - complited games
Banner - donate

Upozornění o aktivitě diváků = stream alerty

Alert - new sub
Alert - new follow
Alert - cheer
Alert - donate
Alert - host
Alert - raid

Offline obrazovka

Offline 1
Offline 2

Začátek streamu

Start 1
Start 2

BRB scéna

Start 1
Start 2

Konec streamu

Konec 1
Konec 2