EUSPA

Agentura EU
pro Kosmický program

*Design do veřejné soutěže

Logo

Původní logo

2020-logo-design-contest-logo-for-the-eu-space-program

Moje návrhy

Sketch

Čisté logo

Print_Icon W

Čtvercová varianta

Obdélníková varianta

Print_Landscape W

Význam a skrytá symbolika

Logo meaning 4

Význam a skrytá symbolika

Safe zone 2

Font
(Google fonts)

Font

Barevná paleta

Colors 2

Prezentace loga